Dr. Valdet Gjinovci Glavni izvršni direktor
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h