Ambasadori i SHBA-së, Greg Delawie, vizitoi AUV-në, me rastin e lansimit të sistemit elektronik të shërbimeve

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h