Sektori i Higjienës së Ushqimit me prejardhje shtazore

Sektori i Higjienës së Ushqimit me prejardhje shtazore, udhëhiqet nga shefi i sektorit dhe ka këto përgjegjësi:


Në kuadër të  këtij sektori, janë këto pozita:

Zyrtar i higjienës së mishit dhe peshkut,
Zyrtar për higjienën e qumështit, mjaltit dhe vezëve, dhe
Zyrtar për certifikimin e produkteve.

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h