Këshilli Shkencor

Anëtarët e Këshillit Shkencor të AUV-së janë:
 
1.     Arben Mehmeti, Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, kryesues,
2.     Naser Ramadani, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, anëtar
3.     Betim Bresilla, Instituti Bujqësor i Kosovës, anëtar
4.     Dilaver Salihu, Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore, anëtar
5.     Hajrip Mehmeti, Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, anëtar.

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h