BORDI DREJTUES I AUV-së

Anëtarët e Bordit Drejtues të AUV-së janë:
 

1.      Isuf Cikaqi, Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, kryesues
2.      Shqipe Dema, Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, anëtare
3.      Parim Bajrami, Oda Ekonomike e Kosovës, anëtar
4.      Tahire Maloku , Gjergji, Ministria e Shëndetësisë, anëtare
5.      Selvete Krasniqi, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, anëtar
6.      Valdet Gjinovci, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, anëtar
7.      Selatin Kaçaniku, Shoqata Konsumatori, anëtar

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h