Bizneset e aprovuara

REGJISTRI I OBJEKTEVE TË APROVUARA PËR THERJEN E THUNDRAKËVELista e subjekteve Veterinare të kontraktuara për projektin, Menaxhimi dhe kontrolli i qenve endacakREGJISTRI I DEPOVE FTOHËSE TË APROVUARAREGJISTRI I OBJEKTEVE TË APROVUARA PËR PËRPUNIM TE MISHITREGJISTRI I OBJEKTEVE TË APROVUARA PËR PËRPUNIM DHE PAKETIM TE QUMËSHTITLISTA E NDËMARRJEVE TË APROVUARA PËR IMPORT NGA REPUBLIKA E MAQEDONISËLista e ndërrmarjeve nga Republika e Shqipërisë të aprovuara për import REGJISTRI I OBJEKTEVE TË APROVUARA PËR THERJEN E SHPEZËVEREGJISTRI I OBJEKTEVE TË APROVUARA PËR PËRPUNIM TE VEZËVE REGJISTRI I OBJEKTEVE TË APROVUARA PËR PAKETIM TË PRODUKTEVE NGA BLETËTREGJISTRI I HURDHAVE TE PESHKUTLista e ndërrmarjeve nga Republika e Bosnjës dhe Hercegovinës të aprovuara për importLista e ndërrmarjeve nga Republika e Turqisë të aprovuara për importLista e ndërrmarjeve nga Republika e Bosnjës dhe Hercegovinës të aprovuara për importLISTA OBJEKTEVE TE APROVUARA PER PERPUNIMIN E MISHIT LISTA E OBJEKTEVE TE APROVUARA PËR GRUMBULLIM,PAKETIM TE MJALTIT DHE PRODUKTEVE TJERA NGA BLETETLISTA E OBJEKTEVE TE APROVUARA PER PERPUNIM DHE PAKETIM TE QUMESHTIT Lista e ndërrmarjeve nga Republika e Bosnës dhe Hercegovinës të aprovuara për import Lista e objekteve të aprovuara për therjen e pulaveDepot ftohëse të licencuaraLista e objekteve të aprovuara për therjen e kafshëve të trashaFLETËAPLIKACION PËR LICENCIMIN E THERRTOREVE DHE FABRIKAVE PËR PËRPUNIM TË MISHITLista e ndërrmarjeve nga Republika e Malit të Zi të aprovuara për import Lista e ndërrmarjeve nga Republika e Turqisë të aprovuara për import Lista e ndërrmarjeve nga Republika e Maqedonisë të aprovuara për importLista e Fabrikave NON EU të miratuar për import qumështi në Republikën e KosovësLista e objekteve të aprovuara për përpunim të vezëve Lista e objekteve të aprovuara për përpunim të peshkut
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h