Aktivitete

U asgjësuan 7090 fidanë në Kamenicë dhe Ferizaj19 korrik 2013Inspektoret fitosanitar të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë gjatë inspektimeve të rregullta të prodhuesve të materialit fidanor ne komunën e Kamenicës dhe Ferizajt kanë hasur ne fidanë...
Njoftim18 qershor 2013Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV), njofton të gjithë fermerët ne Republikën e Kosovës se ka filluar vaksinimi i qengjave dhe kecave kundër sëmundjes së brucelozës. Aksioni do te zgjas deri në fund të muajit Qershor...
USDA / FAS Programi Borllaug Fellowship 24 maj 2013Ambasada Amerikane ne Kosovë përmes programit Borllaug Fellowship ka ndihmuar sektorin veterinarë me shkëmbim përvojash mes eksperteve profesor nga Universitete të ndryshme të Amerikës dhe punonjësve institucional të autoriteteve të bujqësisë. Fillimisht, tre ekspert veterinarë nga Kosova kanë qëndruar për dy muaj në SHBA për trajnime me tema të...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h