Aktivitete

Shënohet Dita e Patates në Pestovë të Vushtrrisë12 tetor 2015Në fushat e komunave të Vushtrrisë dhe Obiliqit. Janë të mbjella parcelat me të mëdha të patates ne vendin tonë. Një nga parakushtet për të pasur prodhimtari te suksesshme është kontrolli i patates nga gjenetika fara e saj deri tek produkti final.
Asgjësohen 23 ton limon me pesticide01 tetor 2015Sot autoritetet që veprojnë në kufi, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Doganat e Kosovës dhe Policia e Kosovës, asgjësuan një ngarkesë me limon prej 23 tona e cila ishte e ndaluar në pikën kufitare Vermicë. Inspektorati i AUV-së nxori vendim për asgjësim të kësaj sasie.
Krijimi i zonave mbrojtëse të bimëve pa organizma të dëmshëm14 shtator 2015Inspektorati Fitosanitar i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, në bashkëpunim me TAIEX organizuan një trajnim pesëditor rreth krijimit të zonave mbrojtëse të bimëve në Kosovë. Ekspert ndërkombëtar dhe përfaqësuesit e MBPZHR-së ishin pjesëmarrës të cilët dhanë kontribut në pasurimin e trajnimit me ide rreth mbrojtëses...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h