Aktivitete

Një ngarkesë me mish të falsifikuar ndalohet të hyj në Kosovë 07 tetor 2016Gjatë kontrollit të rregullt të Inspektoratit Veterinarë kufitarë të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë është hasur në ngarkesë prej 20 tonë mish gjedhi të dyshimtë. Inspektori menjëherë ka ndaluar ngarkesën për të iu nënshtruar kontrollit të detajuar. Pas hulumtimeve të kryera është vërtetuar se dekleracionet...
20 ton mish pule me afat të skaduar ndalohen të hyjnë në treg për konsum14 korrik 2016Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ne bashkëpunim me Doganat e Kosovës sot ka bërë asgjësimin e 20595 kg mish i pulës me origjinë nga Britania e Madhe. Inspektori Veterinarë kufitarë i AUV-së gjatë kontrollit të rregullt ka hasur në një ngarkesë me produkte me afat të skaduar. Inspektori menjëherë e ka ndaluar, ka bërë bllombimin dhe ka...
Kumtesë për media 26 qershor 2016Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, i\'u njofton për shfaqjen e sëmundjes Gungore të Lekurës te gjedhet edhe në Kosovë.
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h