Aktivitete

Krijimi i zonave mbrojtëse të bimëve pa organizma të dëmshëm14 shtator 2015Inspektorati Fitosanitar i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, në bashkëpunim me TAIEX organizuan një trajnim pesëditor rreth krijimit të zonave mbrojtëse të bimëve në Kosovë. Ekspert ndërkombëtar dhe përfaqësuesit e MBPZHR-së ishin pjesëmarrës të cilët dhanë kontribut në pasurimin e trajnimit me ide rreth mbrojtëses...
Mbrojtja e shëndetit pyjor sipas standardeve fitosanitare ndërkombëtare04 shtator 2015Organizata e Kombeve të Bashkuara për Bujqësi dhe Ushqim organizoj një trajnim dy ditorë me temë: Praktikat e mira për mbrojtjen e shëndetit pyjor dhe zbatimi i standardeve fitosanitare ndërkombëtare. Përfitues të këtij trajnimi ishin Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencia Pyjore e Kosovës,...
Kontroll të ushqimit 24 orë në pikën kufitare të Morinës06 maj 2015Sot me datë 05.05.2014 ( E Martë) në piken kufitare të Morinës, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës, Dr. Valdet Gjinovci dhe Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Kosovë, z. Minxhozi njoftuan procedurat e reja kufitare sa i takon importit të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale të Shqipërisë...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h