Aktivitete

Dr. Gjinovci qëndroi për vizitë zyrtare në Letoni 17 qershor 2019Me ftesë të Shërbimit Shtetërorë të Mbrojtjes se Bimëve të Letonisë, Kryeshefi Ekzekutiv i AUV-së Dr. Valdet Gjinovci qëndroi për vizitë zyrtare në shtetin Baltik të Letonisë. Ai u pritë nga nikoqirja: Drejtoresha e Përgjithshme Znj. Kristine e cila i urojë mirëseardhje dhe shprehu gatishmërinë për ta mbështetur autoritetin...
Monitorimi i materialit fidanor07 qershor 2019Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë filloi monitorimin e materialit fidanor, si fazë e parë e kontrollit fitosanitar për të garantuar mbishmëri dhe bimë të sigurta. Ne kuadër te projektit te binjakëzimit “Mbështetje në fuqizimin e kapaciteteve të sistemit të prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve në Kosovë ”, ka është hartuar baza...
Inspektimi i pajisjeve për aplikimin e Produkteve për mbrojtjen e bimëve05 qershor 2019Inspektimi dhe kalibrimi i pajisjeve për aplikimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve është i rëndësishëm për të pasur përdorim të qëndrueshëm të sigurt dhe i cili garanton efikasitet. Mirëmbajtja dhe rregullimi i përshtatshëm i pajisjeve për aplikimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve është thelbësore për...
Monitorimi i dëmtuesit karantinor Grapevine flavescence dorée tek Hardhia e rrushit05 qershor 2019Bazuar ne planin e monitorimit i cili është hartuar ne bashkëpunim me ekspertet e projektit te binjakëzimit “Mbështetje në fuqizimin e kapaciteteve të sistemit të prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve në Kosovë ”, inspektoret Fitosanitar të Agjencisë se Ushqimit dhe Veterinarisë filluan monitorimin e sëmundjes karantinore Grapevine flavescence dorée -...
Kontrolli i plehrave 29 maj 2019Projekti i Binjakëzimit “Mbështetje në fuqizimin e kapaciteteve të sistemit të prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve në Kosovë” i financuar nga BE-së ka përmbyllur me sukses Trajnimin e trajnerëve të ardhshëm për kontroll të plehrave ne kuadër te aktivitetit 2.6: Ofrimi i aktiviteteve për ngritjen e kapaciteteve për sektorin fitosanitar...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h