Aktivitete

Vlerësimi i rrezikut Fitosanitar 06 dhjetor 2017Nga data 04-05.12.2017 u mbajt workshopi i organizuar nga TAIEX-i në bashkëpunim me AUV, me temën “ Vlerësimi i rrezikut Fitosanitar” në të cilin po morën pjesë Inspektoret Fitosanitar të AUV-së, zyrtaret kompetent nga MBPZHR nga Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve, profesor nga Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë “Hasan Prishtina” si dhe...
Sot u festua dita e patates 17 nëntor 2017Tani me është bërë traditë qe vendi ynë feston ditën e patates falë biznesit të suksesshëm qe ka krijuar kompania Pestova nga Vushtrria.
Kosova me Shqipërinë, pa barriera në tregtim të produkteve ushqimore 07 nëntor 2017Kryeshefi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës Dr. Valdet Gjinovci, priti në takim Presidentin e Qendrës së Eksportuesve Shqiptar z. Alban Zusi i cili njëherit është edhe drejtor në Albanian Food Industry. Qëllim i takimit ishte njohja me fushëveprimet e dy organizatave përfaqësuese për të shikuar mundësitë për lehtësime...
Menaxhimi i Integruar i Dëmtuesve të Bimëve14 shtator 2017Nga data 04.08 deri me 08.08.2017 ne Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë është mbajtur Misioni i Ekspertit i organizuar nga TAIEXI ne bashkëpunim me AUV-in me temën “Menaxhimi i Integruar i Dëmtuesve. Ne ketë mision pjesëmarrës kane qene Inspektoret Fitosanitar si dhe përfaqësuesit e MBPZHR. Qëllimi i Misionit të Ekspertit është dhënia e rekomandimeve...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h