Aktivitete

Menaxhimi i Integruar i Dëmtuesve të Bimëve14 shtator 2017Nga data 04.08 deri me 08.08.2017 ne Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë është mbajtur Misioni i Ekspertit i organizuar nga TAIEXI ne bashkëpunim me AUV-in me temën “Menaxhimi i Integruar i Dëmtuesve. Ne ketë mision pjesëmarrës kane qene Inspektoret Fitosanitar si dhe përfaqësuesit e MBPZHR. Qëllimi i Misionit të Ekspertit është dhënia e rekomandimeve...
Rihapen tregjet e kafshëve 29 gusht 2017Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka shfuqizuar vendimin për mbylljen e tregjeve të kafshëve në të gjitha Komunat e Republikës së Kosovës, i cili është marrë si mase preventive për parandalimin e përhapjes së Sëmundjes Gungore të Lëkurës tek kafshët e llojit të Gjedhit. Me mbylljen e fushatës se vaksinimit masiv të gjitha...
Njoftim për media20 korrik 2017Njoftohen të gjithë fermerët e vendit, se Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë me qëllim të mbrojtjes së shëndetit të kafshëve dhe shëndetit publik, sot fillon vaksinimi masiv i gjedheve kundër Sëmundjes Gungore e Lëkurës (SGL) – Lumpy Skin Disease (LSD).
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h