Aktivitete

Kontrolli i plehrave 29 maj 2019Projekti i Binjakëzimit “Mbështetje në fuqizimin e kapaciteteve të sistemit të prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve në Kosovë” i financuar nga BE-së ka përmbyllur me sukses Trajnimin e trajnerëve të ardhshëm për kontroll të plehrave ne kuadër te aktivitetit 2.6: Ofrimi i aktiviteteve për ngritjen e kapaciteteve për sektorin fitosanitar...
Monitorimi i dëmtuesve karantinor tek pemët farore29 maj 2019Bazuar ne planin e monitorimit i cili është hartuar ne bashkëpunim me ekspertet e projektit te binjakëzimit “Mbështetje në fuqizimin e kapaciteteve të sistemit të prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve në Kosovë ”, inspektoret Fitosanitar të Agjencisë se Ushqimit dhe Veterinarisë kanë vazhduar monitorimin e sëmundjes karantinore Erwinia amylovora- djegia...
Kosova me trajnues për certifikimit të farërave28 maj 2019Në kuadër të komponentës së dytë , aktivitetit 2.6 te projektit të Binjakëzimit “Mbështetje në fuqizimin e kapaciteteve të sistemit të prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve në Kosovë” është mbajtur pjesa e tretë e apo përfundimtare e trajnimit për trajnerë nga ekspertet e Letonisë Velta Evelone, Drejtoresh e Departamentit ...
Shërbimi Veterinar i KFOR-it amerikan viziton Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë16 maj 2019Më datë 25 Maj, Major David R. Marquez, Shef i Shërbimit Veterinar të Kampit Bondsteel të kontingjentit të KFOR-it amerikan vizitoj AUV-në për rritur bashkëpunimin mes dy organizatave me qellim të ngritjes se nivelit shëndetësor të kafshëve ne Kosovë. Kryeshefi Ekzekutiv Dr. Valdet Gjinovci i uroi mirëseardhje dhe i prezantoi të përmbledhura informatat...
Monitorimi i dëmtuesve karantinor tek patatja20 prill 2019Për herë të parë në Kosovë ka filluar monitorimi i sëmundjeve karantinore tek bimët, praktik kjo e cila do ti vë bazat e fillimit të kontrollit të mirëfilltë të sëmundjeve të bimëve dhe krijimin e zonave të lira nga sëmundjet. Patatja si bimë rentabile në vendin tonë u zgjodh e para për tu hulumtuar dhe diagnostifikuar në...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h