Aktivitete

Vlerësimi i rrezikut Fitosanitar 06 dhjetor 2017Nga data 04-05.12.2017 u mbajt workshopi i organizuar nga TAIEX-i në bashkëpunim me AUV, me temën “ Vlerësimi i rrezikut Fitosanitar” në të cilin po morën pjesë Inspektoret Fitosanitar të AUV-së, zyrtaret kompetent nga MBPZHR nga Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve, profesor nga Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë “Hasan Prishtina” si dhe...
Sot u festua dita e patates 17 nëntor 2017Tani me është bërë traditë qe vendi ynë feston ditën e patates falë biznesit të suksesshëm qe ka krijuar kompania Pestova nga Vushtrria.
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h