Aktivitete

Raundi i katërt i vaksinimit oral fillon në Kosovë17 tetor 2011Raundi i katërt i vaksinimit oral fillon në Kosovë. Vaksina kundër tërbimit për kafshët e egra do të shpërndahen në të gjithë territorin e Kosovës nga 17 Tetori deri 21 Tetor te 2011 Qëllimi është për të parandaluar, kontrolluar dhe çrrënjosur tërbimin dhe për të përmisuar shëndetit publik dhe shëndetin e...
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ,në seminarin e mbajtur me 28.06.201116 tetor 2011Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ,në seminarin e mbajtur me 28.06.2011, me operatorët e depove ftohëse,me përkrahje të IFC-së projekt ky I Bankës Botërore,prezentoi kriteret për aprovimin e depove ftohëse,të draftuara nga grupi punues I AUV-së në të cilin morën pjesë edhe shoqata e Prodhuesve,përpunuesve dhe importuesve të produkteve perms...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h