Aktivitete

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë asgjëson produkte me afat te skaduar25 maj 2012Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë gjegjësisht inspektorati veterinar ka asgjësuar 4500 kg produkte te ndryshme ushqimore me origjinë shtazore. Me kërkesën e biznesit i cili merret me import, ruajtjeje dhe shitje të produkteve ushqimore për kontroll të produkteve që u ka skaduar afati i përdorimit dhe disa produkteve te cilat nuk janë ruajtur ne kushte adekuate.
Asgjësim Qepe20 prill 2012Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë gjegjësisht inspektorati fitosanitar ka bere asgjësimin e 14009 kg qep jo te sigurta për konsum. Këto qep si shkak i ruajtjes jo adekuate ka ardhur deri te humbja e vetive organoliptike, janë mykur kanë humbur shijen dhe ka filluar kalbëzimi i tyre.
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h