Aktivitete

Tryeza për mbrojtjen e Konsumatorit15 mars 2012U mbajt tryeza e rrumbullaket nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për mbrojtjen e konsumatorit për nder te javës së konsumatorit ngjarje kjo qe përcillet me shumë aktivitete ne mbar boten.
Asgjësim i mallrave te kontrabanduara 14 mars 2012Ne muajin janar 2012 Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ne bashkëpunim me Doganat e Kosovës ka ndaluar dhe asgjësuar produkte ushqimore qe kanë qenë të kontrabanduara ne Kosovë të njëjtat janë grumbulluar dhe mbajtur ne depon e Doganës ne piken kufitare Dheu i Bardhë.
Asgjësim i domateve13 mars 2012Me kërkesën e operatorit ekonomik ‘’Agrovizioni’’ SHPK është bërë asgjësimi i 8138 kg domatesh të cilat janë dëmtuar ne frigoriferin për ruajtje si pasoj e ndërprerjes se shpeshtë te energjisë elektrike. Kjo sasi e domateve ka qen e destinuar për shitje si domate e freskët.
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h