Aktivitete

Nënshkruhet memorandum për sektorin e qumështit 25 nëntor 2011Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Shoqata e Prodhuesve të Qumështit dhe Shoqata e Përpunuesve të Qumështit të Kosovës, organizata Solidar Suisse dhe Programi për Ndërmarrje Private i USAID-it në Kosovë (KPEP), kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për implementimin e projektit.
Takim me operatoret e biznesit për licencimin e depove ftohëse 09 nëntor 2011Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ne bashkëpunim me Bankën Botërore me date 09.11.2011 ka organizuar një takim informues rreth procesit të kushteve te licencimit të depove ftohëse . Ne takim u shpalos vlerësimi i deritanishëm i inspektimit, realizuar tek operatoret qe kanë aplikuar.
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h