Aktivitete

Asgjësim Qepe20 prill 2012Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë gjegjësisht inspektorati fitosanitar ka bere asgjësimin e 14009 kg qep jo te sigurta për konsum. Këto qep si shkak i ruajtjes jo adekuate ka ardhur deri te humbja e vetive organoliptike, janë mykur kanë humbur shijen dhe ka filluar kalbëzimi i tyre.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë asgjëson produkte te kontrabanduara dhe falsifikuara16 mars 2012Të gjitha produktet ushqimore qe janë zënë kontrabandë nga Policia dhe Doganat e Kosovës, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë bëri inspektimin e këtyre produkteve dhe konstatoi se këto produkte nuk mund të futen ne treg. Këto produkte kishin mungesa të dokumentacionit përcjellës te nevojshëm që dëshmon për cilësinë dhe sigurinë e...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h