Aktivitete

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë asgjëson produkte te kontrabanduara dhe falsifikuara16 mars 2012Të gjitha produktet ushqimore qe janë zënë kontrabandë nga Policia dhe Doganat e Kosovës, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë bëri inspektimin e këtyre produkteve dhe konstatoi se këto produkte nuk mund të futen ne treg. Këto produkte kishin mungesa të dokumentacionit përcjellës te nevojshëm që dëshmon për cilësinë dhe sigurinë e...
Tryeza për mbrojtjen e Konsumatorit15 mars 2012U mbajt tryeza e rrumbullaket nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për mbrojtjen e konsumatorit për nder te javës së konsumatorit ngjarje kjo qe përcillet me shumë aktivitete ne mbar boten.
Asgjësim i mallrave te kontrabanduara 14 mars 2012Ne muajin janar 2012 Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ne bashkëpunim me Doganat e Kosovës ka ndaluar dhe asgjësuar produkte ushqimore qe kanë qenë të kontrabanduara ne Kosovë të njëjtat janë grumbulluar dhe mbajtur ne depon e Doganës ne piken kufitare Dheu i Bardhë.
Asgjësim i domateve13 mars 2012Me kërkesën e operatorit ekonomik ‘’Agrovizioni’’ SHPK është bërë asgjësimi i 8138 kg domatesh të cilat janë dëmtuar ne frigoriferin për ruajtje si pasoj e ndërprerjes se shpeshtë te energjisë elektrike. Kjo sasi e domateve ka qen e destinuar për shitje si domate e freskët.
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h