Aktivitete

Auditimi dhe Verifikimi i Kontrolleve Zyrtare në Sigurisë Ushqimore09 nëntor 2018Me datë 05&06.11.2018, inspektoret sanitar dhe zyrtar të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, si dhe inspektor sanitar të komunave ishin pjesë e Punëtorisë me temë: Auditimi dhe Verifikimi i Kontrolleve Zyrtare në Sigurisë Ushqimore. Organizuar dhe financuar nga Instrumenti i Asistencës Teknike dhe Shkëmbimit të Informacionit i Komisionit Evropian në...
Kryeshefi Ekzekutiv morri pjesë në takimin e shtatë të “Grupit të Përhershëm të Ekspertëve për Sëmundjen Gungore të Lëkurës në Evropën Juglindore” e cila u mbajt në Ohër.19 tetor 2018Me ftesë të Komisionit Evropian Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë Dr. Valdet Gjinovci, morri pjesë në takimin dyditor në Ohër të Maqedonisë, ku është mbledhur “Grupi i Përhershëm i Eksperteve për Sëmundjen Gungore të Lëkurës në Evropën Juglindore”, takim i organizuar nën patronatin e...
Zhvillimet ne Legjislacionin e BE-së për sektorin Fitosanitar 19 tetor 2018Në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë u mbajt trajnimi, Ngritja e njohurive të stafit në institucionet e Kosovës përgjegjëse për hartimin e legjislacionit në sektorin fitosanitar si dhe dhënia e informatave mbi zhvillimet në legjislacionin e BE në këtë sektor.
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h