Aktivitete

Rregullimi dhe funksionalizimi i tregjeve të kafshëve në Kosovë27 dhjetor 2018Duke u thirrur në ligjin e Ushqimit dhe ligjin e Veterinarisë, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë se Ushqimit dhe Veterinarisë Dr. Valdet Gjinovci, përmes një shkrese zyrtare, u ka bërë thirrje të gjithë Kryetarëve të Komunave në nivel vendi qe të ndërmerren të gjitha veprimet ne kuadër të kompetencave të nivelit lokal për të rregulluar...
Auditimi dhe Verifikimi i Kontrolleve Zyrtare në Sigurisë Ushqimore09 nëntor 2018Me datë 05&06.11.2018, inspektoret sanitar dhe zyrtar të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, si dhe inspektor sanitar të komunave ishin pjesë e Punëtorisë me temë: Auditimi dhe Verifikimi i Kontrolleve Zyrtare në Sigurisë Ushqimore. Organizuar dhe financuar nga Instrumenti i Asistencës Teknike dhe Shkëmbimit të Informacionit i Komisionit Evropian në...
Kryeshefi Ekzekutiv morri pjesë në takimin e shtatë të “Grupit të Përhershëm të Ekspertëve për Sëmundjen Gungore të Lëkurës në Evropën Juglindore” e cila u mbajt në Ohër.19 tetor 2018Me ftesë të Komisionit Evropian Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë Dr. Valdet Gjinovci, morri pjesë në takimin dyditor në Ohër të Maqedonisë, ku është mbledhur “Grupi i Përhershëm i Eksperteve për Sëmundjen Gungore të Lëkurës në Evropën Juglindore”, takim i organizuar nën patronatin e...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h