Aktivitete

Përgatitja e trajnerëve për mbetje të pesticideve dhe trajtimi mbeturinave të PMB-vë15 shkurt 2019Projekti i Binjakëzimit nga BE "Mbështetje në fuqizimin e kapaciteteve të sistemit të prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve në Kosovë" organizoi pjesën e parë të Trajnimit për Trajnues, udhëhequr nga Drejtori i Departamentit të Mbrojtjes së Bimëve në Shërbimin Shtetëror për Mbrojtjen e Bimëve në Letoni (SHSHMB) z.Vents Ezers...
Do të rritët kontrolli dhe vetëkontrolli i fermave të prodhimit të vezëve 10 janar 2019Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë Dr. Valdet Gjinovci, sot priti në takim Kryetarin e Shoqatës së Shpëztarëve të Kosovës, z. Sabit Rama, ku temat e diskutimit ishin: ngritja e nivelit të kontrollit të vezëve, përmes plotësimeve të mëtejshme të cilat duhet të përfshihen në etiketimin e vezëve të cilat...
Rregullimi dhe funksionalizimi i tregjeve të kafshëve në Kosovë27 dhjetor 2018Duke u thirrur në ligjin e Ushqimit dhe ligjin e Veterinarisë, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë se Ushqimit dhe Veterinarisë Dr. Valdet Gjinovci, përmes një shkrese zyrtare, u ka bërë thirrje të gjithë Kryetarëve të Komunave në nivel vendi qe të ndërmerren të gjitha veprimet ne kuadër të kompetencave të nivelit lokal për të rregulluar...
Auditimi dhe Verifikimi i Kontrolleve Zyrtare në Sigurisë Ushqimore09 nëntor 2018Me datë 05&06.11.2018, inspektoret sanitar dhe zyrtar të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, si dhe inspektor sanitar të komunave ishin pjesë e Punëtorisë me temë: Auditimi dhe Verifikimi i Kontrolleve Zyrtare në Sigurisë Ushqimore. Organizuar dhe financuar nga Instrumenti i Asistencës Teknike dhe Shkëmbimit të Informacionit i Komisionit Evropian në...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h