Aktivitete

Këshilli Shkencor zhvilloi takimin e parë për vitin 202012 shkurt 2020Këshilli Shkencor i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë më datë 10 Shkurt mbajti takimin e parë për vitin 2020. Kryesuesi i Këshillit prof. Arben Mehmeti hapi takimin ku kërkoi nga anëtarët prezent miratimin e procesverbalit nga mbledhja e kaluar i cili u aprovua njëzëri. Në vazhdim të takimit kryesuesi njoftoi të pranishmit me pikat tjera të rendit...
Takimin i parë i Bordit Drejtues në 202030 janar 202030 Janar 2020, është mbajtur takimi i parë i Bordit Drejtues të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Takimin e udhëhoqi z. Isuf Cikaqi – kryesues i Bordit dhe pjesëmarrës ishin të gjitha anëtaret ku u diskutuan pikat e rendit të ditës. Drejtori Ekzekutiv z. Valdet Gjinovci prezantoi Planin e Punës për 2020 për secilën drejtori veç e...
Takimin i dytë i Komitetit Drejtues të projektit në avancimin dhe funksionalizimin e sistemeve të teknologjisë së informacionit29 janar 2020Me datë 29.01.2020, u mbajt Takimin i 2të i Komitetit Drejtues i projektit «Përkrahje për Agjencinë e Kosovës për Ushqim dhe Veterinari (AUV) në avancimin dhe funksionalizimin e sistemeve të teknologjisë së informacionit dhe rritjen e kapacitetit për të zbatuar një qasje të integruar në sigurinë e ushqimit» Projekt ky i cili fokusohet në...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h