Aktivitete

Asgjësohen 15840 litra pije energjike pa dokumentacion20 dhjetor 2012Agjencitë qe veprojnë ne kuadër të Menaxhimit të Integruar të Kufirit( MIK) kanë ndaluar një ngarkesë me pije energjike pa dokumentacion të rregullt ku pas verifikimit qe i është bërë nga inspektorët fitosanitarë ka rezultuar qe kjo pije pa dokumentacion origjinal nuk është e sigurte për konsum dhe është nxjerr vendimi për asgjësim.
Ndalohet përkohësisht për shitje shamponi Kosil19 dhjetor 2012Në bazë të informatës zyrtare qe ka marr Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës për dyshim në artikujt “KOSIL” prodhim i Kompanisë “Fobas”,Shkup, Maqedoni dhe “ANDROS” prodhuar nga ” Andros Farm “ Ohër Maqedoni d.m.th (është i ndaluar vetëm nga këta dy prodhuesve), Inspektorati Sanitar i AUV-së mënjeherë ka...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h