Aktivitete

EULEX dhuron 10 automjete për Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë 25 janar 2013Misioni për sundim të rendit dhe ligjit i Bashkimit Evropian ne Kosovë EULEX sot i dhuroi si donacion 10 automjete Agjencisë se Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës. Ky donacion është ne vazhdën e ndihmës se vazhdueshme të marrë nga Institucionet e BE-së. Duke ditur punën dhe rëndësinë që ka autoriteti më i lartë ne Kosovë për siguri...
Asgjësohen 15840 litra pije energjike pa dokumentacion20 dhjetor 2012Agjencitë qe veprojnë ne kuadër të Menaxhimit të Integruar të Kufirit( MIK) kanë ndaluar një ngarkesë me pije energjike pa dokumentacion të rregullt ku pas verifikimit qe i është bërë nga inspektorët fitosanitarë ka rezultuar qe kjo pije pa dokumentacion origjinal nuk është e sigurte për konsum dhe është nxjerr vendimi për asgjësim.
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h