Aktivitete

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë nënshkroi memorandum mirëkuptimi me Komunën e Mitrovicës për transferimin e inspektoreve sanitar, fitosanitar dhe veterinar nga niveli lokal ne atë qendror08 shkurt 2013Sot ne Kuvendin Komunal në Mitrovicë, u nënshkrua memorandum mirëkuptimi për transferimin e inspektoreve sanitar, fitosanirtar dhe veterinarë të komunës ne Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës (AUVK) marrëveshja u nënshkrua nga Dr Valdet Gjinovci, Kryeshef Ekzekutiv i AUV-së dhe Z. Avni Kastrati, Kryetar i Komunës se Mitrovicës.Agjencia e Ushqimit dhe...
EULEX dhuron 10 automjete për Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë 25 janar 2013Misioni për sundim të rendit dhe ligjit i Bashkimit Evropian ne Kosovë EULEX sot i dhuroi si donacion 10 automjete Agjencisë se Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës. Ky donacion është ne vazhdën e ndihmës se vazhdueshme të marrë nga Institucionet e BE-së. Duke ditur punën dhe rëndësinë që ka autoriteti më i lartë ne Kosovë për siguri...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h