Aktivitete

AUV nikoqir i promovimit të projektit mundësit e reja ne bujqësi 27 shtator 2013Me datë 19.09.2013, ne Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, Kryeshefi Ekzekutiv Valdet Gjinovci priti Ambasadoren Amerikane, znj. Tracey Anne Jacobson, Ambasadorin e Mbretërisë se Norvegjisë z. Jan Braathu dhe Ministrin e MBPZHR z. Blerand Stavileci.
Hulumtimi ne terren për mortajën klasike te derrave përfshirë marrjen e mostrave të gjakut nga derrat 27 shtator 2013DCE projekti i financuar nga Bashkimi Evropian me kërkesën e Drejtorisë se Shëndetit dhe Mirëqenies se Kafshëve ka angazhuar ekspertë nga vende të ndryshme për trajnimin e praktikave veterinare private për mënyrat e mira të hulumtimit dhe diagnostifikimit të sëmundjes mortaja klasike e derrave. Trajnimet janë mbajtur ne dy regjione ku kryesisht ku ka shtrirje te...
U asgjësuan 7090 fidanë në Kamenicë dhe Ferizaj19 korrik 2013Inspektoret fitosanitar të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë gjatë inspektimeve të rregullta të prodhuesve të materialit fidanor ne komunën e Kamenicës dhe Ferizajt kanë hasur ne fidanë...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h