Aktivitete

Kontrolli zyrtare i tregtimit dhe përdorimit të Produkteve Mbrojtëse të Bimëve 16 korrik 2019Ne kuadër të aktiviteteve të projektit të binjakëzimit “Mbështetje në fuqizimin e kapaciteteve të sistemit të prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve në Kosovë ”, ketë jave është vazhduar me përafrimin e bazës ligjore shtetrore me atë të Bashkimit Evropian ne fushat qe ndërlidhen me : Menaxhimin e Integruar te Dëmtuesve,...
Caritas i dhuron LUVK-së pajisje për testim të mjaltit 05 korrik 2019Sot është mbajtur ceremonia pranim dorëzimit të pajisjeve laboratorike donacion nga Caritas-i Zviceran. Ata i dhuruan Laboratorit të Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës një fotometër dhe një mikroskop si dhe atlasin e llojeve te polenit bashkë me standardet e testimit. Këto pajisje dhe dokumente do të ofrojnë mundësinë qe LUVK , të beje testimin e...
Monitorimi i dëmtuesve karantinor tek bimët nikoqire05 korrik 2019Bazuar ne planin e monitorimit të dëmtuesve karantinor i cili është hartuar ne bashkëpunim me ekspertet e projektit te binjakëzimit “Mbështetje në fuqizimin e kapaciteteve të sistemit të prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve në Kosovë ”, inspektoret Fitosanitar të Agjencisë se Ushqimit dhe Veterinarisë se bashku me përfaqësuesin e MBPZHR dhe...
Dr. Gjinovci qëndroi për vizitë zyrtare në Letoni 17 qershor 2019Me ftesë të Shërbimit Shtetërorë të Mbrojtjes se Bimëve të Letonisë, Kryeshefi Ekzekutiv i AUV-së Dr. Valdet Gjinovci qëndroi për vizitë zyrtare në shtetin Baltik të Letonisë. Ai u pritë nga nikoqirja: Drejtoresha e Përgjithshme Znj. Kristine e cila i urojë mirëseardhje dhe shprehu gatishmërinë për ta mbështetur autoritetin...
Monitorimi i materialit fidanor07 qershor 2019Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë filloi monitorimin e materialit fidanor, si fazë e parë e kontrollit fitosanitar për të garantuar mbishmëri dhe bimë të sigurta. Ne kuadër te projektit te binjakëzimit “Mbështetje në fuqizimin e kapaciteteve të sistemit të prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve në Kosovë ”, ka është hartuar baza...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h