Aktivitete

Deri më tani nuk ka asnjë dëshmi shkencore se kafshët shoqëruese dhe kafshët tjera, bartin sëmundjen e shkaktuar nga virusi COVID-19 tek njeriu 19 mars 2020Organizata Botërore për Sëmundjet Epizootike të Kafshëve (OIE), ka njoftuar se deri më tani nuk ka prova të mjaftueshme shkencore, ku është identifikuar ndonjë burim dhe rrugë transmetimi e sëmundjës nga kafshët shoqëruese dhe kafshët tjera tek njeriu, shkaktuar si pasojë e virusit COVID-19. Të dhënat gjenetike kanë zbuluar megjithate se COVID-19...
Implementimi i planit për monitorimin e mbetjeve, AUV dhe SHPQK rrisin bashkëpuninim në funksion të sigurisë së ushqimit 06 mars 2020Me qëllim të implementimit në tërësi të Planit Kombëtar për Monitorimin e Mbetjeve për vitin 2020, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në ushtrimin e kompetencave të saj për mbikqyrjen e zbatimit të kontrollave zyrtare, ka autorizuar zyrtarët e projektit Transparenca dhe Neutralitetit i Mostrave të Qumështit (SHPQK) që të kryejnë marrjen e...
Këshilli Shkencor zhvilloi takimin e parë për vitin 202012 shkurt 2020Këshilli Shkencor i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë më datë 10 Shkurt mbajti takimin e parë për vitin 2020. Kryesuesi i Këshillit prof. Arben Mehmeti hapi takimin ku kërkoi nga anëtarët prezent miratimin e procesverbalit nga mbledhja e kaluar i cili u aprovua njëzëri. Në vazhdim të takimit kryesuesi njoftoi të pranishmit me pikat tjera të rendit...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h