Aktivitete

Shënohet Dita Botërore e Akreditimit09 qershor 2020Sot në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë u organizua një tryezë për nder ditës se Akreditimit në të cilën mori pjesë Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Vesel Krasniqi, Drejtori Ekzekutivi AUV-së Dr. Valdet Gjinovci si dhe Drejtoresha e Drejtorisë së Akreditimit, Gentiana Islamaj. Të gjithë njëzëri u shprehen për rëndësinë...
Kontroll me i rreptë në tregtim dhe përdorim të Preparateve për Mbrojtjen e Bimëve 22 maj 2020Me datat 5 dhe 6 Maj 2020, në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, janë mbajtur dy takime në të cilat është kërkuar të ngritët ndërgjegjësimi i të gjithë akterëve të përfshirë në aktivitetet me preparatet e mbrojtjes së bimëve (pesticide, herbicide, insekticide dhe biocide). Drejtoria e Shëndetit Publik, kërkoi nga...
AGJENCIA E USHQIMIT DHE VETERINARISË, PREZANTOI TË ARRITURAT NË VIDEO TAKIMIN E ORGANIZUAR NË KUADËR TË NËNKOMITETIT PËR BUJQËSI DHE PESHKATARI PRANË KOMISIONIT EVROPIAN15 maj 2020Me datë 14 Maj 2020, Drejtori Ekzekutiv z. Valdet Gjinovci se bashku me stafin mbajtën takim online nëpërmes video prezantimit, ku raportoi për të arriturat e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në kuadër të detyrimeve tona sa i takon MSA-së, duke ju përgjigjur pyetjeve të parashtruara nga ana e ekspertëve të Komisionit Evropian të Nënkomitetit...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h