Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë

Fillojë Raundi i fundit i shpërndarjes se vaksinave nga ajri kundër sëmundjes se tërbimit

19.10.2015

Kosova është përfituese e programit të Zgjerimit të BE –së në pikëpamjen e statusit si kandidat potencial. Programi i Instrumentit për Mbështetje Para-Anëtarësimit (IPA) në Kosovë menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe financimi projekteve është i përfshirë në buxhetin e IPA –s. më shumë

Në Videjë të Klinës u vizitua thertorja për therjen e derrave i cila është në fazën e ndërtimit

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë si autoriteti më i lartë në Kosovë për kontroll të ushqimit dhe shëndetit të kafshëve, e konsideron si shumë...më shumë

Shënohet Dita e Patates në Pestovë të Vushtrrisë

Në fushat e komunave të Vushtrrisë dhe Obiliqit. Janë të mbjella parcelat me të mëdha të patates ne vendin tonë. Një nga parakushtet për të...më shumë

Asgjësohen 23 ton limon me pesticide

Sot autoritetet që veprojnë në kufi, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Doganat e Kosovës dhe Policia e Kosovës, asgjësuan një ngarkesë me limon prej 23...më shumë

Foto Galeria