Kumtesë për media

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, i\'u njofton për shfaqjen e sëmundjes Gungore të Lekurës te gjedhet edhe në Kosovë.
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h