Drejtoria e Laboratoritë të Ushqimit dhe Veterinarisë

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h