Qentë endacak po trajtohen në të gjithë Kosovën

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h