Kosova arrin të përmbush kriteret për eksport të produkteve ushqimore me origjinë shtazore në vendet e BE-së

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h