Rihapen tregjet e kafshëve

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka shfuqizuar vendimin për mbylljen e tregjeve të kafshëve në të gjitha Komunat e Republikës së Kosovës, i cili...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h