Monitorimi i materialit fidanor

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë filloi monitorimin e materialit fidanor, si fazë e parë e kontrollit fitosanitar për të garantuar mbishmëri dhe bimë të...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h